ADVANCE
HONG KONG PARAGLIDING ORGANIZATION LIMITED
paraglide@netvigator.com
HomeTrainingEquipmentMisc ItemsArticles

 Pilot hight cm: (S)155-172   (M) 165-183     (L) 178-200 

AXESS 4
LIGHTNESS 3
Technical Data : AXESS 4                       S                     M                   L
Pilot hight cm                                     155-172           165-183        178-202 
Seating width cm                                    34                   35.5                37 
Carabiner height cm                               42                     44                 46 
Chest strap width cm                            42-54              42-54            42-54 
Harness weight kg                                  3.7                   3.9                 4.1 

PROGRESS 3 
                                     S              M                 L
Pilot hight cm        155 - 172   165 - 183    178 - 202 
Carabiner height cm ~  44    ~     46        ~      48 
Harness weight kg        3.3          3.6               3.9 
Rucksack volume l        75           80                90 

EPSILON 9                          22           24           26              28               30
Certified takeoff weightkg 60–77    70 –88    80 –100      92–114     105 –128
Ideal weight rangekg        65 –75   75 –85     85- 97        97– 110    110 –125
Glider weightkg                   4.15       4.40      4.65              4.95            5.25
Number of riser                   3+1        3+1       3+1               3+1             3+1
Certification                 EN / LTF B EN LTF B EN LTF B EN LTF B EN LTF B

STRAPLESS 2
Size: M
Pilot height: cm 155-190 
Chest strap width: cm 42 
Harness weight: kg 0.195 
Harness certification: DIN EN 1651, 110kg 
Colours: Spectra / Black 
Weight carabiners: kg 0.074 
Weights speed system: kg 0.025 

​                         HK$2,900
*STRAPLESS 2*.
EASINESS 3:                                            S            M             L
Pilot height cm:                                   155-172   165-183   178-202 
Carabiner height cm:                            ca. 44*     ca. 45*     ca. 47* 
Chest strap width cm:                              43            44             45 
Weight w/backside-cover (ready fly) kg: 1.75         1.8            1.9 
Weight w/protector (ready fly) kg:           2.25         2.3            2.4 
Rucksack volume:                                    46           50             58 
Certification:  EN 1651 & LTF 91/09, 120kg EN 1651 & LTF 91/09,120kg EN 1651 & LTF 91/09, 120kg